dilluns, 1 de març de 2010

APROVAT L'AVANTPROJECTE DE LA IVE


El passat dia 24 de febrer de 2010, el senat va aprovar el Projecte de Llei de Reproducció sexual i afectiva i l'Interrupció Voluntària de l'Embaràs (IVE). El projecte acaba així un llarg recorregut per als diferents estaments, sense cap modificació.


De totes i tots és sapigut que ha estat un camí difícil, més que res que ens ho han posat difícil. La falta d'oxígen d'algunes corrents més conservadores per entendre que les noies podran avortar als 16 i 17 anys ha estat un fort handicap.


Finalment però l'acord queda en que les menors podran decidir lliurement interrompre l'embaràs, però ho hauran de comunicar, almenys a un de progenitors o tutors. Poguent, però no dir res en cas que provoqués algun conflicte familiar greu.


Per tant, en xifres podríem dir que la llei queda de la següent manera:


- 14 setmanes: Avortament lliure

- Fins a 22 stmanes: en cas de greu ris per a la mare, o greus anomalies al fetus.

- A partir de la setmana 22: Amb anomalies molt greus.